Chưa được phân loại

THÔNG BÁO

Để chuẩn bị cho năm học mới BGH nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên: 8h ngày 03 tháng 8 năm 2015 họp Hội đồng sư phạm; địa điểm: Phòng Đa năng. + Nội dung…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ

  BÁO CÁO Tình hình triển khai và thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo (hoạt động ngoài giờ lên lớp) năm học 2014 – 2015.