Thông báo nhà trường

THÔNG BÁO

Để chuẩn bị cho năm học mới BGH nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên: 8h ngày 03 tháng 8 năm 2015 họp Hội đồng sư phạm; địa điểm: Phòng Đa năng. + Nội dung…