THÔNG BÁO

Tháng Bảy 29, 2015 11:06 sáng

Để chuẩn bị cho năm học mới BGH nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên:

8h ngày 03 tháng 8 năm 2015 họp Hội đồng sư phạm; địa điểm: Phòng Đa năng.

+ Nội dung công việc: Phân công chuyên môn đầu năm

+ Lao động chuẩn bị cho năm học mới